Nie mam konta

PLANY MIEJSCOWE (MPZP)


Realizacje


NOWA DĘBA - DZIELNICA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla nowej dzielnicy usługowo-mieszkaniowej w Nowej Dębie o powierzchni ok. 15ha.

RZESZÓW - DWORZYSKO - DZIELNICA PRZEMYSŁOWA

Koncepcja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko na powierzchni trzech gmin i 400ha.

ŚWILCZA - PARK HANDLOWY IKEA

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Parku Handlowego IKEA w Świlczy o powierzchni ponad 75ha.

CHEŁM - DZIELNICA USŁUGOWA

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego całej dzielnicy usługowo-mieszkaniowej w Chełmie o powierzchni ponad 90 ha.

Porada

Projekty

Facebook